اگر شما پلن های ۱ ستاره تا ۴ ستاره کاربران را سفارش داده اید برای تسلط پیدا کردن بر سامانه این آموزش های را از دست ندهید. همچنین نمایندگان محترم نیز لازم است آموزش های ابندایی سامانه را فرا بگیرند.

اگر شما پلن های ۱ ستاره تا ۴ ستاره نمایندگان را سفارش داده باشید حتما میبایست برای مدیریت هر چه بهتر کاربران خود، آموزش های این بخش را به صورت دقیق مطالعه نمائید و تسلط کامل به کار با سامانه را پیدا کنید.

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد. Copyright © 2018